Конферентна програма


Поставяме на дневен ред състоянието на медийната грамотност в България и заедно очертаваме стратегия за развитието й, като събираме всички ключови участници в процеса.

ПАНЕЛИ 09:00 – 09:30 09:30 – 09:50 09:55 – 10:30 10:30 – 11:00 11:00 – 12:00 12:00 – 13:00
Регистрация
         
Откриване
         
Въведение в тематиката          
Какво прави гражданското общество по темата            
Гледната точка на бизнеса
         
Изложение на проектите по медийна грамотност
         

I. ОТКРИВАНЕ 09:30 – 09:35 09:35 – 09:40 09:40 – 09:45 09:45 – 09:50 09:50 – 09:55
Кристина Христова – Коалиция за медийна грамотност        
Мартин Котее – Фондация за свободата “Фридрих Науман”        
Н. Пр. Херо Мустафа – посланик на САЩ в България
       
Аксения Бонева от името на министъра на културата Боил Банов        
Петър Николов – зам.-министър на образованието и науката        

II. ВЪВЕДЕНИЕ В ТЕМАТИКАТА
09:55 – 10:05 10:05 – 10:10 10:10 – 10:15 10:15 – 10:20 10:20 – 10:30

Медийната грамотност в инициативите
на UNICEF
презентатор: Д-р Джейн Муита

       

Представяне на резултатите на двете изследвания на КМГ
презентатор: Антоанета Василева


       

Представяне на дезинформацията около кризата
презентатор: Ирина Недева

     ●    

Медийната грамотност в политиките и програмите
на ЕК
презентатор: Аксения Бонева

         

Чуждият опит
презентатор: Виктор Гузун, Естония

         

III. ПРОЕКТИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
10:30 – 10:33 10:33 – 10:36 10:36 – 10:39 10:39 – 10:42 10:42 – 10:45 10:45 – 10:48 10:48 – 10:51 10:51 – 10:54 10:54 – 10:57 10:57 – 11:00

Кампанията Дни на медийната грамотност – Йоана Маринова

                 

Проверка на фактите: Създаване на общността – Иван Радев

                 

Безопасен интернет – Петър Кънчев

                 

Методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти – Кристина Христова

                 

Тийнстейшън – Евелина Благоева

                 

Грамотни деца в дигиталната ера – Яна Алексиева

                 

Знам.бе – Ангел Георгиев

                 

Scoolmedia 

                 

Арте Урбана Колектив – Параскеви Карагеоргу

                 

Книговище – Искра Джанабетска

                 

IV. ГЛЕДНАТА ТОЧКА НА БИЗНЕСА 
11:00  –:–   –:–  –:– –:– –:–

Веселин Димитров 
[Forbes, модератор на панела]

           

Даниел Киряков
[Американска търговска камара]

           

Бистра Папазова [BASSCOM]

           

Симеон Предов [Школо]

           

Петър Ризов [БАБТО]

           

Диляна Стоянова [ГБИТК]

           

Изложение на проектите по медийна грамотност

Slide

РЕГИСТРАЦИЯ

Искам да присъствам като гост на конференцията

NB: Регистрацията е безплатна, но местата са ограничени


 
29
ОКТОМВРИ 2020

Медийната грамотност в България

Какво научихме от кризата?


УЧАСТНИЦИ
Media Literacy Coalition
BUY NOW