ЗА КАМПАНИЯТАДезинформацията, пропагандата и „фалшивите новини“ винаги са съществували. С какво това явление е по-различно днес и защо трябва да се тревожим?
Отговорът: бързото му разпространение и глобалният обхват. Разпространението на фалшива информация умишлено се използва като оръжие от враговете на свободата. Използва се за разрушаване на общественото доверие в демократичните и държавни институции, медиите и за засилване на социалното разделение, недоволство и страх.

Кампанията #FreedomFightsFake на Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit овластява гражданите по целия свят да мислят критично и да разобличават дезинформацията.

Как можем да открием кои твърдения са (умишлено) неверни? По какви начини можем да се противопоставим на глобалния феномен на дезинформацията? Какво е състоянието на свободата на медиите по света и как можем да я укрепим?

Присъединете се към #FreedomFightsFake и организациите на гражданското общество близо до вас, за които свободата на изразяване, правото на информация и защитата на демократичните ценности са мисия.

 
freedom-fights-fake-logo
BUY NOW